Dodaj do ulubionychStartuj z ooh.plNapisz Do nas
Strona Główna I Nasza Oferta I Ogłoszenia I Kontakt I Agroturystyka I Domki Kempingowe I Pola Namiotowe
Ośrodki Wczasowe I Pensjonaty I Sanatoria I Hotele I Restauracje I Informacje I Brama Bieszczadów I Mapa
Atrakcje Turystyczne I Warto Zwiedzić I Komunikacja I Szlaki Turystyczne I Zielone Granice I Stadniny Koni

 

Oficjalna strona BPN
Bieszczadzki Park Narodowy chroni fragmenty wschodnio-karpackiej przyrody w polskiej części Bieszczadów Zachodnich. Utworzony w 1973r., po kilkukrotnych powiększeniach w latach 1989, 1991, 1996 i 1999 uzyskał powierzchnię 29 201,62ha. Przez co jest największym górskim parkiem narodowym w Polsce, a trzecim co do wielkości w kraju. Bieszczadzki Park Narodowy stanowi centralną część pierwszego na świecie trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". W 1998r. Park został wyróżniony Dyplomem Europejskim przyznanym przez Radę Europy w uznaniu za ochronę wyjątkowo cennych zasobów przyrodniczych.

Roślinność
Bieszczady wyróżniają się specyficznym układem pięter roślinnych. Brak tu zarówno piętra górnoreglowych lasów świerkowych, jak również kosodrzewiny. W związku z czym wyróżniono tu trzy piętra roślinno-klimatyczne: pogórze (do ok. 500 m npm), regiel dolny (do ok. 1150 m npm) oraz piętro połonin. Najwyższym szczytem polskiej części Bieszczadów jest Tarnica (13 46 m npm.). Największe powierzchnie w Parku zajmują lasy. Najczęściej są to rozległe kompleksy naturalnych drzewostanów bukowych i bukowo-jodłowych z udziałem jawora i świerka. Ponadto w miejscach bardziej niedostępnych, do naszych czasów przetrwało kilka fragmentów leśnych o charakterze pierwotnym. Górna granica lasu utworzona jest w Bieszczadach przez krzywulcowe drzewostany bukowe i jaworowe, co jest zjawiskiem unikalnym w całych Karpatach. W Bieszczadzkim Parku Narodowym stwierdzono występowanie ok. 780 gatunków roślin naczyniowych, 250 gatunków mchów, przeszło 500 gatunków porostów i około 1000 gatunków grzybów. Wśród roślin naczyniowych blisko 30 to szczególnie cenne gatunki wschodniokarpackie, np. tojad wschodniokarpacki i tauryjski, goździk karuzek skalny, lepnica karpacka, pszeniec biały. Na najwyższych bieszczadzkich szczytach swoje stanowiska mają cenne gatunki alpejskie, np., zawilec naryzowy, rojnik górski i skalnica gronkowa.

Zwierzęta
Bieszczadzki Park Narodowy jako jeden z nielicznych w Polsce i Europie chroni ostoje rzadkich zwierząt drapieżnych i dużych ssaków roślinożernych. Swoje rewiry mają na terenie BPN m.in. wilki, rysie, żbiki i niedźwiedzie. Wieczorami można zobaczyć pasące się stada okazałych jeleni i żubrów. Łącznie w Bieszczadzkim Parku Narodowym żyje ok. 230 gatunków kręgowców, a wśród nich 58 gatunków ssaków i ponad 140 gatunków ptaków.
Wśród ptaków interesującą grupę stanowią duże ptaki drapieżne i sowy. Swoje stałe rewiry mają tutaj orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, gadożer, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka i włochatka. Na połoninach gnieździ się rzadki siwerniak. W latach 90-ych reintrodukowano (ponownie sprowadzono) w BPN bobry. Natomiast w Wołosatem funkcjonuje Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego.

OPŁATY w BPN na 2001r

obowiązujące od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Opłaty stanowią integralną część Regulaminu.
Informujemy, że wpływy z działalności turystycznej uzupełniają środki finansowe przeznaczone na zagospodarowanie turystyczne Parku.

1.Wstęp na szlaki turystyczne - opłata za 1 dzień:
- dorośli - 3,00 zł,
- młodzież szkolna i studenci - 2,00 zł,
- posiadacze Zielonej karty (UE) są uprawnieni do 50% zniżki,
- dzieci do lat 7, przewodnicy PTTK, przodownicy turystyki górskiej, członkowie SOP, ratownicy GOPR, posiadacze srebrnych i złotych odznak PTTK oraz członkowie honorowi PTTK i GOPR, jak również mieszkańcy gmin Cisna, Czarna i Lutowiska otrzymują bilety bezpłatne.
- do biletów bezpłatnych upoważnieni są również uczniowie szkół specjalnych, niepełnosprawni, turyści niewidomi i słabo widzący zrzeszeni w odpowiednich organizacjach, młodzież z domów dziecka i opieki społecznej.
- organizatorzy imprez masowych mogą uzyskać dodatkową zniżkę dla ich uczestników po przedstawieniu odpowiedniego uzasadnienia Dyrektorowi Parku.
- za fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach profesjonalnych i handlowych - opłata dzienna wynosi 50,00 zł.

2. Ceny za usługi świadczone przez stadniny Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

- nauka jazdy na krytej ujeżdżalni - 25,00 zł/ 1 godz. od osoby,
- jazda w terenie grupami pod opieką instruktora BPN
(grupa 5-10 osób, termin i trasa rajdu do uzgodnienia) - 25,00 zł/ 1 godz. od osoby, - przejażdżka bryczką - 50,00 zł/ 1 godz. za bryczkę.
- jazda saniami - 50,00zł/1 godz. za sanie, każde kolejne sanki 5,00 zł

3. Wstęp na trasy konne Bieszczadzkiego Parku Narodowego końmi nie należącymi do BPN:
- 10,00 zł/1 dzień za konia oraz opłata za wstęp do Parku od jeźdźca.

4. Opłata za zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych:

- osoby dorosłe - 3,50 zł,
- młodzież szkolna - 2,50 zł,
- dzieci do lat 7, uczniowie szkół specjalnych, dzieci z domów dziecka, opiekunowie grup szkolnych, przewodnicy PTTK - bezpłatnie,
- wycieczki zwiedzają Muzeum w grupach do 20 osób. Grupy obowiązuje korzystanie z usług przewodnika muzealnego - 15,00 zł od grupy.

5. Wysokość opłat w domach wycieczkowych, schroniskach, na polach namiotowych, campingach i parkingach będących własnością Parku ustalana jest przez osoby prowadzące obiekt w porozumieniu z Dyrekcją Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

6. Wysokość opłat może ulec zmianie w drodze zarządzenia Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Wojomir Wojciechowski

ADRESY - Bieszczadzki Park Narodowy
DYREKCJA Bieszczadzkiego Parku Narodowego
38 - 714 Ustrzyki Górne
tel/fax 013 461 06 50, 461 06 10
e-mail: bdpn@radiostacja.pl.
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BPN
Muzeum Przyrodnicze BPN
ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 013 461 10 91, tel/fax 013 461 30 62
Muzeum Przyrodnicze - czynne: wtorek-sobota 9.00-17.00, niedziela (VII-VIII) 9.00-14.00


INFORMACJI
dotyczących usług turystycznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym udziela:
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny
Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
38-713 Lutowiska
tel/fax 013 461 01 66, e-mail: bdpn@radiostacja.pl.

Ośrodek pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach BPN:
- Hotelik BPN w Tarnawie Niżnej
- Placówka Naukowa MRB KW w Wołosatem
- Kamping BPN Górna Wetlinka
- Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach
Ośrodek udziela informacji na temat turystyki konnej w:

- Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem

- Stanicach Konia Huculskiego: w Ustrzykach Górnych (Ranczo Terebowiec), Wetlinie, Tarnawie Niżnej, Przysłupiu Caryńskim, Suchych Rzekach


Historia tworzenia BPN
Staranie o utworzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego rozpoczęły się w latach pięćdziesiątych, kiedy to Bieszczady stały się obiektem zainteresowania turystów i przyrodników. Pierwszy projekt opracowany przez W. Grodzińskiego w 1956 roku obejmował masyw Tarnicy, Krzemienia i Halicza wraz z szeroką strefą otaczających lasów, o łącznej powierzchni 9000 ha. Następna koncepcja S. Lisowskiego zakładała utworzenie Parku złożonego z dwóch odrębnych rezerwatów o łącznej powierzchni 4800 ha. Jeden z nich miał obejmować obszerny kompleks leśny w Dolinie Solinki zwany "Puszczą Bukową", drugi zaś piętro połonin w paśmie Tarnicy i Halicza. Z przyrodniczego punktu widzenia najkorzystniejszy był projekt H. Bodnara z  1961 roku obejmujący grupę Tarnicy oraz przylegające obszary leśne w dolinie górnego Sanu o łącznej powierzchni 12000 ha. Lecz ostateczny kształt parku ustaliła Rada Ministrów 4 sierpnia 1973 roku. Bieszczadzki Park Narodowy objął zwarty obszar wyższych partii masywu Tarnicy i Halicza oraz szczytowe partie odosobnionego 
pasma Połoniny Caryńskiej. Jego łączna powierzchnia wynosiła 5587,02 ha. Bieszczadzki Park Narodowy został powołany do ochrony osobliwych form karpackich lasów wraz z fauną i florą. Niewłaściwe rozplanowanie przestrzenne uniemożliwiało prawidłową ochronę w Parku. Poza obszarem Parku znalazły się osobliwe doliny przełomowe, ani liczne ostoje zwierzyny puszczańskiej. Przyrodnicy zaczęli przygotowywać projekty powiększenia Parku. Jednym z nich był projekt S. Michalika z 1976 roku zakładający powiększenie Parku do 30000 ha. Próby realizacji tego projektu w 1981 roku nie powiodły się. W 1987 roku S. Michalik zaproponował nowy projekt zakładający powiększenie Parku o pasmo graniczne od przełęczy Beskid po Okrąglik oraz lasy Połoniny Caryńskiej. W jego skład miały wejść również lasy na północno - wschodnich zboczach Kińczyka Bukowskiego i dawny ośrodek hodwoli żubrów w rejonie Widełek. Łącznie dawało to powierzchnię ok. 26000 ha. Ostateczny rozmiar Parku został nadany rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 sierpnia 1989 r. nadając mu powierzchnię 15710,2 ha. co poważnie zmieniało początkową koncepcję. Nad nastepnym projektem rozpoczęli pracę: W. Holly, S. Michalik, Z. Tym, T. Winnicki. Projekt ten nawiązywał do wcześniejszego projektu z 1976 r. z tą różnicą, że w paśmie granicznym sięgał on tylko po Rabią Skałę, lecz w większym stopniu obejmował on okolice Połoniny Wetlińskiej. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 stycznia 1991 r. powiekszono Bieszczadzki Park Narodowy do powierzchni 27064 ha. Od 1992 r. Bieszczadzki Park Narodowy stanowi część Międynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". W latach 1996 i 1999 Park powiekszono do lacznej powierzchni 29 201, 62 ha"

 

Wszelkie uwagi, zapytania kierować: www.ooh.pl 

© Turystyczne Podkarpacie 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zaprzyjaźnione serwisy: nocuj.pl | bieszczady24.pl | podkarpacie24.pl | esanok.pl | bramkasms.pl